Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. marts 18.30.

Sted: Skælskør Skole, Gammelsgade 10, byg. D

Dagsorden i følge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor for det kommende år
8. Eventuelt

Har du et forslag til Magila, så send dem til info@magila,art

Share This