Indkaldelse til generalforsamling

af | mar 7, 2019 | For medlemmer, Generalforsamling, Magila, Medlemsnyt

Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen Magila – maskeer giganter lanterner.

Generalforsamlingen holdes mandag den 25. marts klokken 19 på adressen Grønnegade 10, Næstved.

Dagordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra medlemmer
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  På valg er Else Lund, Margrethe Christoffersen og Jytte Madsen. Ingen ønsker genvalg. Steffen Sommersted ønsker heller ikke at fortsætte i bestyrelsen.
  Jane Hyldgaard, der er indtrådt i bestyrelsen i løbet af 2018 ønsker genvalg.
  Jael Rohde ønsker ikke genvalg som suppleant.
  Alice Barte, foreslået af bestyrelsen,  modtager nyvalg.

 6. Valg af revisor for det kommende år
 7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med et varsel af 14 dage.
Indkaldelse kan ske pr e-mail og/eller opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Du kan sende dine forslag til info@magila.art

Inden 14 dage efter afholdt generalforsamling udarbejdes et referat.
Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Referatet kan læses på foreningens hjemmeside.

For at være med på generalforsamlingen skal du have fornyet dit medlemsskab for 100kr. af foreningen. Det kan du gøre ved at udfylde denne “fornyelsesblanket” og betale med en de tre muligheder.
Du kan også vælge lynløsningen og lige kaste de 100 kroner over MobilePay 95208

 

Share This