Booking af Magilas lokale i Grønnegade 10

Som medlem af foreningen har du mulighed for at låne et af vores lokaler i Grønnegade 10 til private gøremål. Det er helt gratis men der er selvfølgelig en række betingelser, der skal respekteres. Blandt andet at foreningens egne aktiviteter har fortrinsret til lokalerne. Inden du booker lokalet skal du godkende disse betingelser som kan læse her:

REGLER FOR MEDLEMMERS BRUG  AF MAGILAS LOKALER I GRØNNEGADE

  • Medlemmer af Magila kan benytte det bageste værksted til egne aktiviteter i kortere perioder, hvor rummet ikke bruges til Magilas aktiviteter/produktioner.
  • Lokalet bookes online. Er der brug for ekstra tid til at ting tørrer, skal der bookes tid til det også i samme bookning. F. eks. bookes lokalet to dage i træk, når den ene er arbejdsdag og den anden er tørredag.
  • Medlemmerne skal selv aftale afhentning/aflevering af nøgle hos en af de, der har en nøgle. Nøgleholdere fremgår af bookningen. Den skal straks efter brug afleveres tilbage samme steds. Kun nøglelånerne må opbevare og bruge nøglen. Den må aldrig overlades til andre. Der udleveres vejledning i brug af nøglen til hoveddøren.
  • Medlemmerne skal selv medbringe alle materialer også til afdækning og tage dem med efter brug. Medlemmer kan frit bruge det værktøj, der findes i materialelageret. Dog ikke tilbehør til værktøj som f. eks. limpatroner. Materialer i alle Magilas lokaler er forbeholdt foreningens egne aktiviteter/produktioner.
  • Medlemmerne skal selv sørge for kaffe og anden forplejning.
  • Medlemmer forpligter sig til at overholde ordensreglerne.

ORDENSREGLER

Alle lokaler skal altid efter brug fremstå rengjorte og ryddelige.
Køkkenet er ikke værkstedsrum.
Tørres der effekter, der drypper af lim eller maling, skal gulvene afdækkes grundigt.
Alle borde skal afdækkes helt. Bruges voksduge skal de vaskes grundigt af efter brug.
Lim og malingsklatter skal straks vaskes af flader og gulve. Lim kan ikke fjernes, når først det er hærdet
Særlig opmærksomhed på vaskene og vandhanerne på wc og i køkken. Lim og maling skal fjernes med det samme. Skuresvampe er gode til det.
Der må ikke hældes lim og maling i vaskene. Overskydende maling og lim fjernes med køkkenrulle og smides ud. Mindre lim-rester kan fortyndes med meget vand og skylles ud i toilettet.
Lokalerne fejes efter brug. Der vaskes gulv – også i gangen – efter behov.
Affald fra forplejning og aktivitet fjernes altid samme dag som lokalet bruges. Der findes affaldsstativ til mindre ting lige over for indgangen samt container oppe bag Ny Ridehus.
HUSK: Magila står selv for rengøringen i de rum, vi bruger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedtaget på email-bestyrelsesmøde d. 19.02.2019

Share This