• Valg af dirigent
  • Helge
 • Formandens beretning
  • Godkendt
 • Godkendelse af årsregnskab
  • Godkendt
 • Indkomne forslag fra medlemmerne
  • Ingen
 • Fastsættelse af kontingent
  • Uændret kr.100 for almindeligt medlemskab
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor for det kommende år
  • Nuværende Else Lund blev genvalgt
 • Eventuelt
  • Intet

Således noteret af Helge Jørgensen

Share This